Hjem

Kontakt oss

Lover og regler

Om minigolf

Terminliste

Sandefjords aktive minigolfklubb Hjem

finner du her!

Sandefjord Banegolfklubbs styre innkaller til årsmøte 2018.


Onsdag 13 mars kl. 18.30 i klubbhuset til Sandefjord Ballklubb,

Sportsveien 25, 3224 Sandefjord  


(Se kart)


Saksliste.


  1) Godkjenning av stemmeberettigede.


  2) Godkjenne innkalling og saksliste.


  3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.


  4) Behandle årsmelding 2017.


  5) Behandle regnskap 2017.


  6) Vedta budsjett 2018.


  7) Vedta medlemskontingent.


  8) Valg.

a) Leder

b)  1 styremedlem og 1 varamedlem.

c)  Valgkomite


9)  Behandle innkommende forslag.


10)  Eventuelt.
Innkomne forslag måtte være styret i hende senest 27. februar 2018.

Forslag til styret sendes til: minigolf@sfjbb.net


For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned, og ha sitt forhold til laget i orden.Med vennlig hilsen

Bjørn A. Olsen

Leder Sandefjord Banegolfklubb